Tag: hóa giải hướng xấu phong thủy

Hóa giải hướng xấu cho nhà tắm: cách 2

Hóa giải hướng xấu cho nhà tắm: cách 2

Do cách thiết kế của mỗi kiểu kiến trúc nhà ở đều khác nhau, có khi ngôi nhà rất đơn giản nhưng cơ bản lại không thể di chuyển nhà tắm. Lúc này hãy làm theo cách trên, đó là