Tag: hóa giải hướng xấu cho phong thủy

Hóa giải hướng xấu cho nhà tắm: cách 3

Hóa giải hướng xấu cho nhà tắm: cách 3

Ngoài phía Bắc và Đông Bắc thì nhà tắm ở phía Tây Nam cũng thuộc tướng hung. Nếu muốn di chuyển thì chỉ có thể từ phía tây di chuyển sang phía Tây Bắc. Nhà tắm ở phía Tây cũng