Tag: hóa giải hướng xấu cho nhà tắm

Hóa giải hướng xấu cho nhà tắm: cách 3

Hóa giải hướng xấu cho nhà tắm: cách 3

Ngoài phía Bắc và Đông Bắc thì nhà tắm ở phía Tây Nam cũng thuộc tướng hung. Nếu muốn di chuyển thì chỉ có thể từ phía tây di chuyển sang phía Tây Bắc. Nhà tắm ở phía Tây cũng

Hóa giải hướng xấu cho nhà tắm: cách 2

Hóa giải hướng xấu cho nhà tắm: cách 2

Do cách thiết kế của mỗi kiểu kiến trúc nhà ở đều khác nhau, có khi ngôi nhà rất đơn giản nhưng cơ bản lại không thể di chuyển nhà tắm. Lúc này hãy làm theo cách trên, đó là