Tag: bồn cầu

Phong thủy phòng tắm theo: hướng đặt bồn cầu

Phong thủy phòng tắm theo: hướng đặt bồn cầu

Nhà vệ sinh chính là cửa ngõ vào nhà của những nguồn năng lượng âm, trong đó bồn cầu là yếu tố ảnh hưởng chính. Để tránh được những tác động xấu từ nguồn tà khí ô uế của bồn

Phong thủy phòng tắm theo: vị trí đặt bồn cầu

Phong thủy phòng tắm theo: vị trí đặt bồn cầu

Nhà vệ sinh chính là cửa ngõ vào nhà của những nguồn năng lượng âm, trong đó bồn cầu là yếu tố ảnh hưởng chính. Để tránh được những tác động xấu từ nguồn tà khí ô uế của bồn